Địa lý Lạc Việt

Blog Địa lý Phong thủy Lạc Việt

Tác giả - Biên tập viên

Nguyen Tony

Tên thật Nguyễn Vũ Tuấn Anh với nickname BabyWolf. Chuyên làm SEO, Online Marketing, thiết kế web và các giải pháp web.

Eric Hoang

"Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta" - Tào Tháo

Amy Pham

"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." - Albert Einstein

Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Địa lý Phong thủy gia Lạc Việt, nhà nghiên cứu Lý học Đông phương, sáng lập Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Tác giả nhiều công trình và các sách với các đề tài chính:
- Văn hóa, Cổ sử, đặc biệt là chứng minh 5.000 năm văn hiến lịch sử dân tộc Việt.
- Thuyết Âm Dương Ngũ hành và các phương pháp ứng dụng: Tử Vi, Phong thủy, Luận tuổi,...