Địa lý Lạc Việt

Thông tin tác giả

Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Địa lý Phong thủy gia Lạc Việt, nhà nghiên cứu Lý học Đông phương, sáng lập Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Người nghiên cứu và chứng minh Kinh Dịch có nguồn gốc từ dân tộc Việt cổ xưa.

Các đề tài nghiên cứu chính

 • Văn hóa, Cổ sử, đặc biệt là chứng minh 5.000 năm văn hiến lịch sử dân tộc Việt.
 • Lý học, thiên văn học cổ Đông phương.
 • Lý thuyết thống nhất (Lý thuyết của tất cả - Theory of Everything, Grand Unified Theory). Các quy luật tự nhiên của vũ trụ và ảnh hưởng tương tác lên con người (Natural Law).
 • Thuyết Âm Dương Ngũ hành và các phương pháp ứng dụng: Tử Vi, Phong thủy, Luận tuổi,... Chứng minh học thuyết này chính là Lý thuyết thống nhất mà nhân loại đang mơ ước và đề xướng bởi các nhà khoa học hàng đầu Albert Einstein, Stephen Hawking,... đồng thời, dân tộc Việt chính là dân tộc kế thừa và phát triển, là chủ nhân của học thuyết này từ nền văn minh trước đó đã bị sụp đổ.

Tác giả sách

 1. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại.
 2. Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập hoa giáp.
 3. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch: Tái bản lần II - 2020.
 4. Đức Phật khai ngộ tính thấy (hay Định mệnh có thật hay không?).
 5. Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt.
 6. Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam.
 7. Minh triết Việt trong văn minh Đông phương.
 8. Thuyết Âm Dương Ngũ hành - Lý thuyết thống nhất: sắp xuất bản. Hay Lạc thư chu dịch.

Facebook fanpage

Bài viết của tác giả