Địa lý Lạc Việt

Kiến thức phong thủy

[Video] Vì sao đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi

Video giải thích về câu nói "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" và ứng dụng của muối và vôi trong Địa lý Phong thủy Lạc Việt. Vì sao nước biển lại mặn? Muối & vôi có tính chất gì trong cái nhìn của Lý học?

Hãy cũng xem video giải thích của Phong thủy gia Thiên sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh sau đây:

Bài viết khác